Kontakt

Farstrup Vandværk Amba

Farstrup Vandværks Bestyrelse

Formand

Sven Ulrich Bertelsen

Egernvej 16, Farstrup

9240 Nibe

Tlf.: 98 68 67 70

Tlf. arbejde: 20 31 17 72

 

Næstformand

Jørgen Pedersen

Risgårdsparken 19, Farstrup

9240 Nibe

Tlf.: 98 68 64 51

Kasserer

Olav Mylius Pedersen

Staunvej 81, Farstrup

9240 Nibe

Tlf.: 98 68 60 90

E-mail: info@farstrupvandvaerk.dk

 

Teknik

Keld Olesen

Nymøllevej 112, Farstrup

9240 Nibe

Tlf.: 98 68 61 22

 

Sekretær

Henrik Skaksen

Engdraget 9, Farstrup

9240 Nibe

Tlf.: 25 52 18 03

Suppleant

Erik Skriver Bundgaard

Staunvej 83, Farstrup

9240 Nibe

Tlf.: 98 68 64 21

Spørgsmål vedr. vandforbrug og betaling bedes rettet til:

Regnskabskontoret.net

c/o Annette Gade

Holewasvej 5

9460 Brovst

Tlf. 40 40 12 58

E-mail: info@regnskabskontoret.net

 

 

Copyright © 2013 Farstrup Vandværk. All rights reserved. Designed by HSC 2.0