Vandværket

Farstrup Vandværk Amba

Billeder af vandværket og området

Billede 1:

Teknikhus

 

Billede 2:

De 4 trykbeholdere sikrer vandtrykket ude hos forbrugeren

Billede 3:

Vandure på hver fødeledning for de 4 boringer, registrerer vandforbruget på hver boring

 

Billede 4:

Måler på afgangsrør registrerer vandflow og vandforbrug

 

Billede 5:

Ilt tilsættes vandet inden afgang fra værket

 

Billede 6:

Boring 1. DGU nr. 33.566 er 50 m dyb og henter vandet i kalken, der starter ca. 4 m under terræn

 

Billede 7:

Et kik ned i tørbrønden

 

Billede 8:

Et kik udover indvindingsoplandet mod sydvest

 

Billede 9:

Indvindingsopland til Farstrup Vandværk

 

Billed 10:

Et godt sted til et hvil og en god udsigt

Copyright © 2013 Farstrup Vandværk. All rights reserved. Designed by HSC 2.0