Nyt vandværk i Farstrup indvies med rundvisning

Farstrup Vandværks bestyrelse iværksatte i 2017 opførelse af nyt vandværk, som indebærer 90 m3 rentvandstank, nyt udpumpningsanlæg, arsenfilter og renoveringer af boringer. Byggeriet står nu færdigt, og bliver officielt indviet fredag den 14. september.

Med det nye vandværk vil vi fremover kunne levere vand med en mere ensartet kvalitet og er langt bedre stillet i forhold til forsyningssikkerheden, siger formand for vandværket, Sven Ulrich Bertelsen.
Opgraderingen af vandværket er delvist finansieret via samarbejdet om forsyningssikkerhed i den tidligere Nibe Kommune ved at hver forbruger i den gamle kommune indbetaler 90 øre pr. m3 vandforbrug. Farstrup Vandværk har til gengæld forpligtet sig til at levere vand til nabovandværkerne i kortere perioder i tilfælde nedbrud og andre nødsitiuationer. Dette vil dog først kunne lade sig gøre, når der er etableret ringforbindelser mellem værkerne i området, som ligeledes financieres via vandsamarbejdet.

Kom til indvielsen og få svar på dine spørgsmål
Det nye vandværk har været i brug nogle måneder, og ved den officielle indvielse byder bestyrelsen for Farstrup Vandværk på en rundvisning på det nye vandværk samt lidt godt til ganen med pølser, øl og vand.
Ved samme lejlighed stiller bestyrelsen sig beredvilligt til rådighed for at besvare spørgsmål om alt vedrørende vandværket, så hvis man som forbruger har spørgsmål til værkets drift eller andet i forhold til Farstrup Vandværk, så er det bare med at møde frem og få en snak med ét af bestyrelsesmedlemmerne, samtidig med at man kan besigtige det nye byggeri.

Unikt byggeri
Både byggeriet og måden det er indrettet på er ret enestående, da det er bestyrelsenselv, der har lavet skitser til hvordan det hele skal indrettes. Blandt andet ligger den store tank med vandforsyning til områdets forbrugere ovenover jordoverfladen, så man ved selvsyn straks kan se, hvis der uregelmæssigheder, som kan påvirke vandets kvalitet. Formand Sven Ulrich Bertelsen er stolt af det nye byggeri: – Bestyrelsesmedlem Keld Ewert Olesen har bidraget med rigtig mange gode idéer til det nye vandværk, og det har sparet os for rigtig mange penge, og givet os et vandværk her i Farstrup, som ikke findes bedre. Samtidig er jeg tilfreds med at det fysiske arbejde med at bygge og indrette det nye vandværk er foretaget af lokale håndværkere, slutter formanden, som nu glæder sig til at præsentere huset, og alt det indeni, som i mange år fremover skal sikre Farstrup-borgerne rent vand og forsyningssikkerhed.

Billedtekst:
Formand for Farstrup Vandværk, Sven Ulrich Bertelsen (t.h.) er tilfreds med det nye byggeri: – Fremover bliver vi i stand til at levere en mere ensartet vand-kvalitet, og samtidig er forsyningssikkerheden forbedret betydeligt, siger han. Bestyrelesmedlem Keld Ewert Olesen (på billedet til venstre) har været ophavsmand til mange af idéerne bag byggeriet, og sammen med den øvrige bestyrelse har de skabt et unikt vandværk, som ifølge dem selv ikke findes bedre i kongeriet Danmark! Til højre ses de store filtreringstanke, som skal sikre rent vand, og til venstre ses det nye styre- og udpumpningsanlæg.