Nu er nyeste prøve afgang vandværk lagt på hjemmesiden

Læs den her: Analyserapport_475-418530.pdf Den viser stadig en lille overskridelse på Desphenyl-chloridazon ( pesticid ), men alligevel lidt bedre end prøven i maj. Vi arbejder stadig ud fra vores handlingsplan, i samarbejde med Aalborg kommune og brøndboreren. Vores ansøgning om tilladelse til at montere kulfilter er endnu ikke godkendt, det har ikke været på byrådsmøde endnu. Vi arbejder også på at finde ny kildeplads ( boring ), og om der er vandværker i nærheden som vi kunne købe vand af. På bestyrelsens vegne Henrik Skaksen

Til Farstrup Vandværks forbrugere

Vi har desværre konstateret et forhøjet indhold af pesticid rester i drikkevandet.  I samarbejde med Aalborg Kommune Grundvand, har vi pligt til at informere forbrugerne, om de tiltag der er besluttet , og om der er nogen sundhedsrisiko ved at drikke vandet. Det er ikke forbundet med nogen sundhedsrisiko at drikke vandet fra Farstrup Vandværk. Der er på Farstrup Vandværk konstateret overskridelser af kvalitetskravet (0,10 μg/l) for pesticid-nedbrydningsproduktet desphenyl-chloridazon (forkortet til DPC) i drikkevandet. Der er påvist indhold af DPC på 0,23 μg/l ved forbrugers taphane. DPC har ikke tidligere været en del af den obligatoriske pesticidkontrol og blev første gang analyseret ved Farstrup Vandværk i 2018, hvor indholdet blev […]

Nyt vedrørende pesticid

Vi har fået dispensation til at levere vand, på trods af forhøjet indhold af Desphenyl-chloridazon , vi har også fået dispensation til at pumpe overflade vand fra boring 2 i Vår å. Brøndboreren har monteret ekstra pumpe i boring 2, og vi begyndte at pumpe vand fra toppen af boringen fredag den 15/1. Vi udtager løbende prøver og regner med vi lægger prøveresultatet på hjemmesiden. Vi forstår godt den bekymring, enkelte af jer, har givet udtryk for. Vi henviser til det vi har fået tilsendt fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Sundhedsmæssige effekter og DPC Styrelsen for Patientsikkerhed har i en mail af den 07-12-2020 vedrørende de sundhedsmæssige effekter af desphenyl-chloridazon oplyst, […]